Ta læretiden hos Head

En kreativ og lærerik tid

Faglig opplæring legger vi vekt på overføring av informasjon, erfaring og kunnskap.
Vi tror på å bruke kunnskap er vel så viktig som det å tilegne seg dem.
I læretiden vil du lære å tenke og ta egne beslutninger, det er viktig etter lære tiden at man blir en trygg og beslutnings sterk fagperson.

Med Head sitt eget opplærings program, vill du få erfaring og kunnskap med fagets ulike disipliner. Samt opplæring i teori og arbeids tegninger, som kan overføres i daglig arbeid senere i læretiden

Vår egen faglige ledere og instruktører vil ukentlig undervise og ha kontakt med deg i læretiden
Faglig leder holder en gjennomført halv års vurderinger og kvartal tester, som gir oss en indikasjon på hvordan du utvikler deg i faget og hos oss.

Med teknikker og faglig terminologi som vill forventes av deg senere i inn og utland, har vi lagt til grunne for at de ulike beskrivelser og teknikker blir deg lært!

Læretiden omfatter også hvordan du selv skal skaffe deg impulser for trender, kunnskap, historikk og informasjon
Dette er noe som vi som opplærings bedrift setter i fokus og tilrettelegger for deg

Kunnskap og erfaring er først og fremst råmaterialer som får sin verdi når de blir brukt på en meningsfull måte.
Med go kunnskap og faglig innsikt vil du som lærling lære å møte nye og uventede situasjoner. Dette er det som med tiden gjør deg til en profesjonell fagperson

Faget frisør har også grener til andre deler av mote verden, som make up, styling,klær og hudpleie. Dette er også noe vi i Head tilbyr til våre kunder. Så det er også viktig for oss at du erfarer og får innsikt i

Derfor er kommunikasjon med kunder og kollegaer og andre mennesker er en viktig del i din tid som lærling
I en lære tid med nye erfaringer og oppgaver er det ofte viktig å komme fram til riktige svar og gode avgjørelser, men det er vel så viktig å lære prosesser som kan hjelpe deg til å komme fram til bedre svar senere i yrkeslivet.

Ta kontakt med oss om du er en person som føler deg inspirert og motivert til å bli en dyktig frisør