Som frisør fårjeg muligheten til å få folk til å kjenne seg bedre og se freshe ut.
Inspirasjon kan jeg finne i frisør yrket. Men også i musikk, steder, reiser, natur og i møte med mennesker og kunder.
Det er også en stor inspirasjon å se dyktige kollegaer.
Gurbet går i sitt siste år i lære hos Head og er klar med sitt svennebrev sommer 201 S!

“Frisørjobben jeg utfører er min refleksjon på all inspirasjon rundt meg”