Head sin dyktige faglige leder som er med på å skape en stor plattform av kunnskap og kreativitet. Og med sitt klare syn på hva som funker eller ikke funker i frisør faget, setter han standard og krav til sine kollegaer og våre lærlinger.

Ole Gunnar har en stor kunnskap om faget, og ikke minst en stor Vidal Sassoon fan!

Kunnskap og teknisk ferdighet er noe Ole Gunnar er god på, og noe som har vært med på â skape Head sin
opplæringsplan.

Ole Gunnar har vært med siden Head sin oppstart i 201 1. Og jobbet med visninger, magasiner, show og TV.

“Kunnskap, kreativitet og teknisk ferdighet er noe jeg ønsker å formidle i mitt arbeid”